Méér Synté voor een duurzame toekomst

Onze software creëert nieuwe optimalisatie mogelijkheden voor de nabije toekomst.
Duurzaamheid is bereikbaar als we de afval stromen verkleinen. 

Synté leert en bouwt aan een duurzame toekomst.

>

Door 3D terugkoppeling van de producties met 3D lichamen kunnen bestaande patronen geoptimaliseerd worden. Hiermee worden foute kledingproducties teruggedrongen.

>

Gescande personen kunnen op afstand gematcht worden met te produceren of reeds bestaande kleding. Reis- en transportkosten zijn hierdoor minimaal.

>

Door meer en betere pasvormkennis kunnen nieuwe en bestaande producties voorzien worden van pasbereik cijfers. Productie aantallen kunnen beter afgestemd worden op de doelgroep.
  

>

Onze eigen verbeterde patroonkwaliteit stelt ons in staat reeds bestaande kledingproducties effectiever te kwalificeren. Hiervoor is doorpassen van kleding lang niet altijd noodzakelijk. Dit scheelt in reis-, en transportkosten, als mede in een betere pasvorm match inschatting voor de afnemer.

>

Pasbereik van producties voor een bekende doelgroep kan uitgedrukt gaan worden in cijfers in plaats van in grove schattingen en ervarings cijfers. Productie, verkoopmogelijkheden en rendement kunnen concreter op elkaar aangesloten worden. De slagingskans van een project is beter in te schatten.

>

Hogere patroonaccuratesse levert beter afzetbare en draagbare kleding.